kodo1
  • 氏名: kodo1
  • 住所:
    三笠市, 北海道
  • HP: https://kodo.vn/
  • ユーザーの説明:
    Tinh dầu Kodo với bộ sưu tập mùi hương lớn, trên 1,000 tinh dầu nước hoa và hơn 100 loại tinh dầu thiên nhiên, được tổng hợp phức tạp, có hương thơm tinh tế và hoàn hảo nhất. Việc sử dụng mùi hương tự nhiên để làm thơm không gian sống là một truyền thống rất lâu đời của người Nhật. Kodo – nghĩa tiếng Nhật là Hương Đạo – Nghệ thuật sử dụng Mùi Hương.

  • Myページへ戻る

からの出品

パソコン用の画像 スマートフォン用の画像
Top